Met Maud Mantelzorg Diensten

Met Hans Financieel 

Alles onder één dak

Uit werkervaring van mijn echtgenote Maud is gebleken, dat diverse cliënten van haar regelmatig een hulpvraag hebben op financieel gebied.

Met Hans Financieel biedt hulp aan mantelzorgers, mensen met een ziekte of beperking, mensen met psychische problemen, financiële problemen en mensen met dementie. Hebt u behoefte aan financiële hulp of een steuntje in de rug bij uw administratie.

Met Hans Financieel helpt u graag

Hoe kunt u dit regelen?

Als eerst ontvangt u een gratis kennismakingsgesprek. U kunt telefonisch of per e-mail een afspraak met mij maken.

Hoe zit het financieel?

Tarieven Met Hans Financieel per uur:

  • € 25,00 hulp bij aanvraag toeslagen
  • € 40,00 hulp bij administratievoering
  • € 70,00 hulp bij pensioenvraagstukken
  • € 40,00 budgetcoaching
  • € 70,00 belasting aangifte

Alle tarieven zijn inclusief BTW. Mijn werkafstand is binnen een radius van ongeveer 30 km vanaf Doesburg.

Met Maud Mantelzorg biedt...

Misschien zijn er nog andere diensten waar u behoefte aan heeft? Neem gerust contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken. 

Maud Zorgt en Hans Regelt

Hebt u behoefte aan financiële hulp of een steuntje in de rug bij uw administratie?

Over Maud en Hans

Wij zijn een echtpaar uit Doesburg en willen graag mensen helpen op het gebied van vervangende mantelzorg en financiën. Wij hebben gemerkt dat er bij ouderen en zieken veel verborgen verdriet en eenzaamheid is. Deze toch al kwetsbare doelgroep heeft het al zo zwaar door ziekte, beperkingen, en andere moeilijkheden. Zo worden zij ook nog eens belast met allerlei regelgevingen en een wirwar van instanties waardoor zij de bomen door het bos niet meer kunnen zien. 

Daarom hebben wij onze krachten samengebundeld. Maud zorgt voor haar cliënten met heel haar hart. Zij zet altijd het extra stapje om haar cliënt te helpen. Hans is door Maud betrokken geraakt bij haar cliënten en hun gecompliceerde situaties. Zij zijn samen cliënten gaan helpen en zo is er een perfecte samenwerking ontstaan.

Bij Met Maud Mantelzorg en Met Hans Financieel worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld en uw privacy wordt gewaarborgd volgens de wettelijke eisen.

Met Maud Mantelzorg - Maud en Hans